2020.07.22. Budapest

Balenie nápojov sa stáva zeleným aj vďaka doposiaľ

Skupina spoločností HELL ENERGY, známa výrobou energetických a nealkoholických nápojov, podpísala kontrakt s producentom hliníka Hydro,…

Dňa 21. júla 2020 podpísala skupina spoločností HELL ENERGY, známa výrobou energetických a nealkoholických nápojov, kontrakt s producentom hliníka Hydro, v rámci ktorého predstaví najekologickejšiu plechovku na svete. Na základe tejto dohody sa spoločnosť HELL zaväzuje celé svoje portfólio nápojov baliť do plechoviek vyrobených z prvotriedného recyklovaného hliníka Hydro CIRCAL, s deklarovaným obsahom recyklátu najmenej 75%.   

Najväčšou výzvou, ktorej súčasný priemysel čelí, je recyklácia nepotrebných obalových materiálov. V rámci tejto výzvy spoločnosti HELL ENERGY a QUALITY PACK s hrdosťou oznámili spoluprácu s firmou Hydro, ktorej zámerom je výroba hliníkových plechoviek s čo najväčším obsahom recyklátu na svete.

“Usilujeme sa zaujať vedúcu pozíciu na trhu a balením produktov do nízkouhlíkových obalov zároveň nastaviť určitú Laťku aj z globálneho hľadiska. Aj preto sme sa zaviazali k spolupráci so spoločnosťou Hydro, ktorej inovatívny produkt sa javí byť pre náš trh zďaleka najudržateľnejším riešením”, uviedol Barnabás Csereklye, generálny riaditeľ HELL ENERGY a zároveň hlavný výkonný riaditeľ QUALITY PACK.

Aj keď spotrebitelia hľadajú ekologickejšie produkty, v prípade plastových fliaš je počet recyklácií obmedzený, navyše plastový odpad sa podľa odhadov najviac podieľa na znečisťovaní oceánov. V záujme udržateľnosti sa spoločnosť HELL zaviazala do roku 2025 znížiť podiel plastových fliaš vo svojom portfóliu o 1%.

Na druhej strane, hliníkové plechovky môžu byť recyklované takmer do nekonečna, pričom si zachovávajú svoju kvalitu i hodnotu. V prípade garantovaných 75% a viac recyklovaného obsahu dosiahol hliník vo forme používaného produktu už koniec svojej životnosti a vrátil sa späť do obehu. Kov zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri vytváraní obehového hospodárstva.

Stratégia spoločnosti HELL je založená na zodpovednom využívaní hliníka, ktoré zanecháva za sebou len nízku uhlíkovú stopu, čím prispieva k zníženiu globálnych emisií a k vytváraniu produktov pre nízkouhlíkovú budúcnosť. Spoločnosti HELL sa podarilo v porovnaní so stratégiou balenia nápojov v minulosti znížiť emisiu skleníkových plynov až o 60%.

Prijatie záväzku je hlavným míľnikom trvalej udržateľnosti pre celý priemysel a skupina spoločností HELL ENERGY je jediným známym výrobcom nápojov, ktorý je schopný ponúknuť nízkouhlíkové balenie pre svojich zákazníkov a spotrebiteľov po celom svete. Celý proces výroby hliníka sa dá odsledovať, pričom konečný produkt je certifikovaný nezávislou treťou stranou.

Skupina spoločností HELL ENERGY postavila v roku 2017 svoj vlastný a v Maďarsku zároveň prvý závod na výrobu hliníkových plechoviek QUALITY PACK a odvtedy v rámci zodpovedného riadenia recykluje 100% svojho vlastného priemyselného odpadu. Ako jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich FMCG obchodných značiek je spoločnosť HELL vďaka svojej značke, moderným plniacim linkám a samozrejme najmodernejšiemu závodu na výrobu plechoviek, považovaná za jedinečného priemyselného hráča s najvyššou úrovňou vertikálnej integrácie. Jej produkty sú dostupné vo viac ako 50 krajinách sveta, pričom v mnohých z nich zaujímajú vedúcu pozíciu na trhu.