2020.07.22. Budapest

Pakovanje pića postaje ekološko lansiranjem

HELL ENERGY Grupa, dobro poznati proizvođač energetskih i lakih pića, u saradnji sa kompanijom za proizvodnju aluminijuma Hydro, potpisali su…

HELL ENERGY Grupa, dobro poznati proizvođač energetskih i lakih pića, u saradnji sa kompanijom za proizvodnju aluminijuma Hydro, potpisali su ugovor 21. jula 2020. godine povodom predstavljanja najekološkije konzerve za piće na svetu. Prema obavezivanju HELL kompanije njihove konzerve će biti proizvedene u Hydro CIRCAL, od recikliranog aluminijuma vrhunskog kvaliteta sa sertifikovanim sadržajem od minimum 75% recikliranog otpada.

Jedan od najvećih industrijskih izazova današnjice je recikliranje pakovanja nakon upotrebe. HELL ENERGY i QUALITY PACK su ponosno najavili saradnju sa Hydro-om kako bi se pozabavili ovim izazovima proizvodnjom aluminijumskih konzervi koje imaju jedan od najvećih nivoa recikliranog sadržaja na svetu.

 “Težimo predvođenju tržišta i postajanju globalnog repera pružajući našim korisnicima pakovanje sa niskim sadržajem ugljenika. Zbog toga smo se posvetili inovaciji Hydro-a što je najodživije rešenje za naše tržište.”rekao je Barnabas Csereklye, generalni direktor HELL ENERGY-ja  i CEO QUALITY PACK-a.

Iako potrošači traže ekološkiju proizvodnju, plastične boce mogu biti reciklirane samo određeni broj puta, a plastično pakovanje je vodeći faktor u zagađivanju okeana. Iskazivanjem posvećenosti prema održivosti, HELL se već obavezao da će smanjiti udeo plastičnih boca u svom asortimanu na 1% do 2025.

Naprotiv, aluminijumske konzerve mogu biti reciklirane skoro beskonačni broj puta, zadržavajući svoj kvalitet i obnavljajući svoju vrednost. Kada garantujemo 75% ili više recikliranog sadržaja, to znači da je aluminijum koji je došao do kraja upotrebnog života vraćen nazad na korišćenje. Metal ima vitalnu ulogu u stvaranju istinski kružne ekonomije.

Strategija HELL-a se zasniva na odgovornom nabavljanju aluminijuma sa niskom koncentracijom ugljenične štampe i to će doprineti smanjenju globalne emisije i stvaranja proizvoda sa niskom uglenjičnom budućnošču. HELL je uspeo da smanji svoju emisiju gasova staklene bašte za 60% u poređenju sa pakovanjima u prošlosti.

Posvećenost je glavni cilj održivosti za celu industriju i HELL ENERGY Grupa je jedini poznati proizvođač pića koji može ponuditi pakovanje sa niskim sadržajem ugljenika svojim korisnicima širom sveta. Proces proizvodnje aluminijuma se može u potpunosti pratiti a proizvod je sertifikovan od strane nezavisnog trećeg lica.

HELL ENERGY Group built its own, and Hungary’s, first aluminium beverage can factory QUALITY PACK in 2017 and has since been recycling 100% of its own industrial scrap as a part of its responsible governance. Being one of the most dynamically developing FMCG brands, HELLis considered a totally unique player in the industry with its highest level of vertical integration given its well-known brand, its modern filling factories and of courseits state-of-the-art can factory. Their products are available inmore than 50 countries, and they area market leader in many of those countries.

HELL ENERGY grupa je izgradila sopstvenu, a prvu Mađarsku, fabriku za proizvodnju aluminijumskih konzervi za piće QUALITY PACK 2017. godine i od tada reciklira 100% sopstvenog industrijskog otpada kao dela svog odgovornog rukovođenja. Budući da je jedan od razvojno najdinamičnijih FMCG brendova, HELL se smatra potpuno jedinstvenim igračem u industriji sa svojim najvišim nivoom vertikalne integracije date svom dobro poznatom brendu, njegovim modernism fabrikama za punjenje i naravno njegovom remek delu od fabrike limenki. Njihovi proizvodi su dostupni u više od 50 zemalja i oni su vodeći u svojoj oblasti u tim zemljama.