2024.03.29. Budapest

Jedan dan se sastoji od 24 sata za sve

Jedan dan se sastoji od 24 sata za sve, čak i za Mikelea Moronea. Međutim, kako ćete potrošiti ovo vreme u potpunosti zavisi od vas! Najnoviji impresivni vizuelni spektakl otkriva da Mikele ne putuje sam, već ima sa sobom svog psa i naravno ledeni HELL. Najnoviji film možete pogledati na sledećem linku:

Jedan dan se sastoji od 24 sata za sve, čak i za Mikelea Moronea. Međutim, kako ćete potrošiti ovo vreme u potpunosti zavisi od vas!

Najnoviji impresivni vizuelni spektakl otkriva da Mikele ne putuje sam, već ima sa sobom svog psa i naravno ledeni HELL.

Najnoviji film možete pogledati na sledećem linku: