Cookie tájékoztató

 1. MIK AZOK A COOKIE-K (“SÜTIK”)? A HELL ENERGY Magyarország HOGYAN HASZNÁLJA

AZOKAT?

 • A weboldalon használt szükséges és saját cookie-k tekintetében a: Cég neve: HELL ENERGY Magyarország Kft.

Székhely:                                            1062 Budapest, Andrássy út 126.

Adószám:                                   13324223-4-44

Csoportazonosító szám:             17782263-5-44

Cégjegyzékszám:                       01-09-729429

Telefon:                                              +36 46 887 870

Képviseli:                                           Barabás Ernő ügyvezető

e-mail cím:                                         info@hellenergy.hu

továbbiakban:  Adatkezelő).  A  harmadik  felektől  származó  cookie-kkal  kapcsolatos

információkat a lenti táblázat tartalmazza.

 • A süti egy kis információcsomag, amely az érintett eszközön addig kerül tárolásra, amíg Ön azt nem törli. A legtöbb weboldalhoz hasonlóan saját, illetve harmadik fél cookie-kat is használunk az olyan technológiákkal együtt, amelyek hozzájárulnak a weboldalak és az alkalmazások megfelelő működéséhez és a személyre szabott szolgáltatás nyújtásához, valamint a felhasználók preferenciáinak megismeréséhez.
 • Önnek lehetősége van a böngészőjében valamennyi cookie alkalmazását letiltani, valamint értesítőt beállítani arra az esetre, ha egy weboldal cookie-kat kívánna elhelyezni eszközén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-k alkalmazását nem engedélyezi, a weboldal néhány funkciójának működése során probléma merülhet fel. A cookie-k törlésével kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetők el: Chrome; Firefox; IE; Opera; Safari
 • Az Adatkezelő és harmadik felek saját, illetve harmadik fél cookie-kat és egyéb, a felhasználói viselkedést nyomon követő technológiákat alkalmazhatnak a weboldal használatával összefüggésben. Továbbá bizonyos, a weboldallal kapcsolatos felhasználói tevékenységek is rögzítésre kerülnek, valamint a felhasználó korábbi tevékenységére tekintettel reklámok jeleníthetők meg. A harmadik felek automatikusan megkapják az érintettek IP címeit, amennyiben a tevékenység nyomon követésére kerül sor.

 

 

 1. WEBOLDALUNKON HASZNÁLT COOKIEK, JOGALAPOK
 • SZÜKSÉGES COOKIE-K
  • E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.
  • Jogalap: az Adatkezelő az Ekertv. 13/A. §-nak (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésének) való megfeleléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 

 

COOKIE NEVE

SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ?COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 

TÍPUS

ElementorElementor , Nem nincsSzükséges
 • EGYÉB COOKIEK
  • Analitikai cookie-k: Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is. Ezen információk aggregát információk, azaz anonomizáltak. Amennyiben e cookie-kat nem engedélyezi, nem fogjuk, hogy mikor látogatta meg weboldalunkat.
  • Funkcionális cookie-k: E cookie-k feladata az élmény javítása valamint a tartalmak személyre szabása. E cookie-k alkalmazására sor kerülhet általunk vagy harmadik felek által, amelyek szolgáltatást nyújtanak weboldalunkon. Amennyiben Ön nem engedélyezi ezen cookie-k használatát, néhány funkció működése során probléma merülhet fel.
  • Targeting cookie-k: E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. Partnereink profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák e cookie-kat. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.
  • Jogalap: az Eht. 155. § (4) bekezdésre tekintettel, a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

COOKIE NEVE

SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ?COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 

TÍPUS

wp-wpml_current_languageWPML , NemSessionFunkcionális
    
    
    
    
    
    

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK

 

JOGAZ ADOTT JOG TARTALMA

 

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jogKérés     esetén     pontatlan     személyes     adatait      javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

 

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

–     már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

 

 

–          Ön visszavonta a hozzájárulását;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–          jogellenesen kezeltük adatait;

–          jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

 

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

–          vitatja az adatok pontosságát;

–          az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–          nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli

azokat;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való

jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

 

 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

 

 

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(NAIH)

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055. email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu