2024.04.19. Budapest

Neuspjeh ne zna za ime Michele Morrone

…a ni obrnuto nije ništa drugačije. Otkriva to i najnoviji HELL-ov film, gdje talijansku zvijezdu možemo vidjeti u teretani tijekom uobičajenog dnevnog treninga, naravno pod budnim okom HELL-a. Video je dostupan na sljedećoj poveznici:

…a ni obrnuto nije ništa drugačije.

Otkriva to i najnoviji HELL-ov film, gdje talijansku zvijezdu možemo vidjeti u teretani tijekom uobičajenog dnevnog treninga, naravno pod budnim okom HELL-a.

Video je dostupan na sljedećoj poveznici: